HOME

Welkom!

De Stichting Catharina Halkes Fonds stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van gender en religie. Het fonds wil op deze manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit vakgebied in Nederland. De stichting dankt haar naam aan Catharina J.M. Halkes (1920-2011). Lees verder...

Subsidie aanvragen

 

Het Catharina Halkes Fonds wil feministische theologie en de kritische bestudering van religie en gender in Nederland bevorderen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project bijdragen aan de doelstelling van het fonds. Lees verder...

Donateur worden?

 

Voor de opbouw van het fonds is de steun van velen nodig. Bijdragen is mogelijk in de vorm van een eenmalige of jaarlijkse gift. Ook is het mogelijk specifieke projecten te steunen. Het fonds is gereristreerd als ANBI, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Lees verder...

Nieuws

 

De jaarbrief 2016 staat online.

 

Het CHF heeft maar liefst tien theologes geadopteerd voor het project 1001 vrouwen!

 

Benieuwd naar andere jaarbrieven? Of naar recent toegekende subsidies?

 

 

Catharina Halkes

 

Catharine Halkes was een wegbereidster van de feministische theologie in Nederland. Ze heeft laten zien wat de vrouwenbeweging kan betekenen voor het geloof, en wat geloof kan betekenen voor de vrouwenbeweging. Lees verder...

Deadline subsidie aanvragen

15 maart en 15 septemer

(N.B. De datum voor de 2e ronde aanvragen

is in 2015 eenmalig verschoven naar 30 september)

 

 

 

Stichting Catharina Halkes Fonds

Molenbeekstraat 15

3521 ET Utrecht secretariaat@halkesfonds.nl

NL16 INGB 0000 202462

t.n.v. Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg

Copyright © All Rights Reserved