HOME

Welkom!

De Stichting Catharina Halkes Fonds stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van gender en religie. Het fonds wil op deze manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit vakgebied in Nederland. De stichting dankt haar naam aan Catharina J.M. Halkes (1920-2011). Lees verder...

Subsidie aanvragen


Het Catharina Halkes Fonds wil feministische theologie en de kritische bestudering van religie en gender in Nederland bevorderen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project bijdragen aan de doelstelling van het fonds. Lees verder...

Donateur worden?


Voor de opbouw van het fonds is de steun van velen nodig. Bijdragen is mogelijk in de vorm van een eenmalige of jaarlijkse gift. Ook is het mogelijk specifieke projecten te steunen. Het fonds is gereristreerd als ANBI, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Lees verder...

Nieuws

Persbericht 11 september 2019


Deze week is de vacature opengesteld voor de bijzondere leerstoel feminisme en christendom: de Catharina Halkes Leerstoel. Deze leerstoel moet helpen de rijke traditie van onderzoek en onderwijs op dit vakgebied in stand te houden. Zoals bekend, was Catharina Halkes de eerste (bijzonder) hoogleraar op deze plek. Haar opvolgers hebben onderzoek en onderwijs op het gebied van feminisme en christendom en religie en gender verder vormgegeven en uitgebouwd. Deze bijzondere leerstoel is bedoeld om deze traditie in stand te houden, en iemand een kans te bieden om door een bijzonder hoogleraarschap de eigen onderzoekslijn beter zichtbaar te maken.

Een bijzonder hoogleraarschap heeft (altijd) nadelen: het is niet betaald en het gaat om een kleine aanstelling. Het Catharina Halkes Fonds heeft desondanks besloten dit initiatief te steunen. Ook in het verleden hebben bijzonder hoogleraren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons vakgebied; de leerstoel kan een begin zijn van meer. De bemoeienissen van het Fonds met deze leerstoel zijn deel van ons beleid initiatieven in onderwijs en onderzoek op het gebied van religie en gender actief te ondersteunen en meer geld te investeren in dit vakgebied. Ook de fellowships die het bestuur verstrekt, zijn deel van dit beleid. Initiatieven die een toekomstig leerstoelhouder in Nijmegen ontwikkelt, zal het Fonds eveneens ruimhartig ondersteunen.


Het CHF ondersteunde de tentoonstelling '1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis' van het Amsterdam Museum. Lees hier meer over de tentoonstelling die loopt van 3 oktober 2018 t/m 10 maart 2019.


Het CHF heeft zijn privacy-beleid bijgewerkt. Lees hier hoe we met persoonsgegevens omgaan.

*********

De jaarbrief 2019 staat online!


*********

Lees ook de verslagen van de projecten van Heleen JoziasseLonneke Geerlings, Lotte van der Pol, de ESWTR, de Oecumenische Vrouwensynode en de webmistress van de Vrouwensynode.


*********

Benieuwd naar andere jaarbrieven? Of naar recent toegekende subsidies?



Catharina Halkes


Catharina Halkes was een wegbereidster van de feministische theologie in Nederland. Ze heeft laten zien wat de vrouwenbeweging kan betekenen voor het geloof, en wat geloof kan betekenen voor de vrouwenbeweging. Lees verder...

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds

Molenbeekstraat 15

3521 ET Utrecht secretariaat@halkesfonds.nl

Deadline subsidie aanvragen

1 maart en 15 oktober




Rekeningnummer

NL16 INGB 0000 202462

t.n.v. Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg

Copyright © All Rights Reserved