Halkeslezing

Catharina Halkeslezing

Halkes tijdens de Halkeslezing 2010, "Het Leven Vieren"

De Catharina Halkeslezing wordt tweemaal in de vijf jaar georganiseerd. Zo wordt de gedachtenis aan Catharina Halkes levend gehouden en wordt het vakgebied van feministische theologie en religie-wetenschappelijke genderstudies onder de aandacht gebracht.

De recente Catharina Halkeslezingen waren:


2013: Postkolonialisme en globalisering -uitdagingen voor de bestudering van gender in religie en theologie 

Lezingen door Prof. Lieve Troch

en Dr. Septemmy Lakawa


2010: Het leven vieren

Een feestelijk symposium t.g.v. de 90ste verjaardag van Catharina Halkes.

M.m.v. prof. Elizabeth Schussler-Fiorenza


2008: Onze lieve Cybervrouw

Lezing door Dr. Inez van der Spek

over gender, religie en het internet


2002: "Ik was verliefd op Jezus"

Lezing van Dr. Marjo Buitelaar over religie

in de levensverhalen van vrouwen van

Marokkaanse afkomst in Nederland

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds

Molenbeekstraat 15

3521 ET Utrecht secretariaat@halkesfonds.nl

Deadline subsidie aanvragen

1 maart en 15 oktober
Rekeningnummer

NL16 INGB 0000 202462

t.n.v. Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg

Copyright © All Rights Reserved