Jaarbrief

Jaarbrieven


Jaarlijks publiceert het Catharina Halkes Fonds een nieuwsbrief.


Op deze manier houdt het bestuur contact met de donateurs en legt het verantwoording af van het gevoerde beleid.


De meest recente jaarbrieven zijn hieronder te downloaden.

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds

Molenbeekstraat 15

3521 ET Utrecht secretariaat@halkesfonds.nl

Deadline subsidie aanvragen

1 maart en 15 oktober
Rekeningnummer

NL16 INGB 0000 202462

t.n.v. Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg

Copyright © All Rights Reserved