Recente Subsidies

Wij subsidieerden:


2019

* Webmistress Oecumenische Vrouwensynode

Pasgeleden werd ik door een collega aangesproken: “Zeg, doe jij niet iets bij de Oecumenische Vrouwensynode?” Ik knikte, “Mijn bestuurstaak heb ik neergelegd, maar ik ben nog webmistress. Dat betekent dat de maandelijkse nieuwsbrief die je krijgt, door mij gemaakt en verstuurd wordt. En dat ik verantwoordelijk ben voor de website.” We raakten...


* European Project of Interreligious Learning, Stiudiejaargang 2020-2021, module The Challenge of Migrant Communities and Social Cohesion, the role of women


* kosten tbv Studieverblijf aan UU ihkv promotieonderzoek Between the Religious and the Secular, discourses and meaning of love, relationships and intimacy among RC women.


* kosten UVH fellowship Reappraising the Motherhood Imagery,


* RUG kosten fellowship Religie, gender en seculariteit in NL sportscholen


* Project Van Yesse naar Sint Jan. Middeleeuwse Mirakelen in kerk en klooster


* Project De breiende kerk: feministische theologie in de praktijk.


* visiting American Academy of Religion, presenting paper


* VU Centrum - Bridging gaps: intercultureel bijbelonderzoek deelname Mayara Araujo


* digitale cursus Hebreeuws tbv onderzoek binnen NWO project Beyond ‘religion versus emancipation’: gender and sexuality in women’s conversion to Judaism, Christianity and Islam in contemporary Western Europe.2017

‘Theologie en vrouwen in Afrikaans Christendom’

Gastcolleges Global Institute of Theology, Yonsei University, Zuid-Korea


Verslag reis naar Bahá’í-archief in Wilmette, Illinois door Lonneke Geerlings

Transnationale Bahá’í-connecties van Rosey E. Pool, Margaret Danner en Robert Hayden.

 


Uitgebreid nummer Zijspiegel over Reformatie

Mede dankzij de subsidie van het Catharina Halkes Fonds was het mogelijk om ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie van het kwartaalblad ZijSpiegel van de Oecumenische Vrouwensynode een nummer met meer pagina’s als gebruikelijk te maken en daarin ruim aandacht te geven aan vrouwen en de Reformatie.
Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds

Molenbeekstraat 15

3521 ET Utrecht secretariaat@halkesfonds.nl

Deadline subsidie aanvragen

1 maart en 15 oktober
Rekeningnummer

NL16 INGB 0000 202462

t.n.v. Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg

Copyright © All Rights Reserved